นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 6,276 คน

แผนป้องกันการทุจริต

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

12 มีนาคม 3106 120 ครั้ง ธิมาพร จุ๋ยมา แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
36 การประเมินความเสี่ยงทุจริต (1).pdf181.19 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา