เมนูหลัก

กิจการสภา-ประกาศ

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 คร้ังที่ 1

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม กิจการสภา-ประกาศ
0.03s. 0.50MB