นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 6,188 คน

ข่าวกิจกรรม

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่

12 กรกฎาคม 2561 262 ครั้ง ธิมาพร จุ๋ยมา แชร์  

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 55 ปีขึ้นไป

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหัวไผ่

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน              จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.344.31 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา