นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 6,264 คน

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญผู้ที่เคยเข้ารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ในปี พ.ศ. 2563 ตอบแบบประเมินเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

7 กรกฎาคม 2563 100 ครั้ง ธิมาพร จุ๋ยมา แชร์  

https://itas.nacc.go.th/go/eit/b6mqd4


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา