เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่ ประจำปี 2561

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ กำหนดเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่ เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 มีนักเรียนจำนวนท้ังสิ้น 26 คน และกำหนดเปิดการเรียนการสอน ทุกวันพุธ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวไผ่ (หลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB