เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แชร์

 18 พฤษภาคม 2563 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ร่วมแสดงเจตจำนงปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมความโปร่งใสปราศจาคการทุจริตทั้งปวง 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.01s. 0.50MB