เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.หัวไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ อบต.หัวไผ่ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) เข้าประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB