นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 6,210 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.หัวไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ อบต.หัวไผ่ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

26 มิถุนายน 2563 98 ครั้ง ธิมาพร จุ๋ยมา แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) เข้าประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.426.37 KB   แสดงภาพ
.498.42 KB   แสดงภาพ
.358.33 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา