เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสำราญ จันทร์ขจร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

  089-7423147

 • นายบุญเลิศ คงมะณี

  รองนายกอบต.หัวไผ่

 • นายระเบียบ พิศวง

  รองนายกอบต.หัวไผ่

 • นายชม ตระกูลวงษ์

  เลขานุการนายกอบต.หัวไผ่0.02s. 0.50MB