นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 6,297 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสำราญ จันทร์ขจร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

  โทร. 089-7423147

 • นายบุญเลิศ คงมะณี

  รองนายกอบต.หัวไผ่

  โทร.0817583035

 • นายระเบียบ พิศวง

  รองนายกอบต.หัวไผ่

  โทร. 0922616764

 • นายชม ตระกูลวงษ์

  เลขานุการนายกอบต.หัวไผ่

เปลี่ยนภาษา