นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 6,319 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 เม.ย. 63026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
6 พ.ย. 62027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) แชร์  
6 พ.ย. 62027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) แชร์  
6 พ.ย. 62027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร) แชร์  
6 พ.ย. 62027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล) แชร์  
6 พ.ย. 62027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) แชร์  
31 ต.ค. 61025นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 – 2563) แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา