เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต131
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 256219
แผนป้องกันการทุจริต อบต.หัวไผ่159

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB