นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 6,214 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

15 ตุลาคม 3105 44 ครั้ง ธิมาพร จุ๋ยมา แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ปก คำกล่าวนำ ประกาศ สารบ้ญ.doc537.60 KB ดาวน์โหลด
บันทึกหลักการและเหตุผล.docx15.57 KB ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการ.doc207.36 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา