นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 6,284 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินโดยพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 (บริเวณสามง่ามถึงโคกขี้ไก่) แชร์  
4 ก.พ. 64โครงการจ้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงลูกรัง ม.2 (บริเวณสามง่ามถึงโคกขี้ไก่) แชร์  
29 ธ.ค. 63ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 5 หลัง  แชร์  
29 ธ.ค. 63จัดซื้อเต็นท์ ผ้าใบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 5 หลัง แชร์  
25 ธ.ค. 63เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางสัญจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง AC ทับ ริมคลองบางตาอู๋ หมู่ที่3-4 แชร์  
25 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิมทางสัญจร ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง AC ทับ ริมคลองบางตาอู๋ หมู่ที่3-4 แชร์  
25 ธ.ค. 63โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินลูกรัง หมู่ที่5 (บริเวณคลองชลประทาน ถึง บ้านนายลำใย สุวรรณมาลา) แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงลูกรัง ( บริเวณคลองชลประทาน ถึง บ้านนายลำใย สุวรรณมาลา หมู่5) แชร์  
10 พ.ย. 63สัญญซื้อขายเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จำนวน 2 ลำ แชร์  
28 ต.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำโดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2,4,5,9 บ้านยาง,บ้านเซิงหวาย,บ้านนา ตำบลหัวไผ่  แชร์  
22 ต.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำโดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3,4,5,9 บ้านยาง,บ้านเซิงหวาย,บ้านนา ตำบลหัวไผ่ แชร์  
29 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดไม่ น้อย 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 2 ลำ แชร์  
13 ก.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แชร์  
12 พ.ค. 63สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านนา แชร์  
1 พ.ค. 63สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 บ้านคราม แชร์  
27 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  แชร์  
27 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อการระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางเขียด จันทร์ลิขิต) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แชร์  
23 เม.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 บ้านคราม ตำบลหัวไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคา แชร์  
17 เม.ย. 63สัญญาซื้อขายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) แชร์  
17 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะโครงการงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 67 รายการ
เปลี่ยนภาษา