นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 6,282 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำโดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2,4,5,9 บ้านยาง,บ้านเซิงหวาย,บ้านนา ตำบลหัวไผ่

28 ตุลาคม 2563 48 ครั้ง มณีรัตน์ พุ่มพวง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.99 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา