นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 247 คน

เยี่ยมชม 6,171 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิมทางสัญจร ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง AC ทับ ริมคลองบางตาอู๋ หมู่ที่3-4

25 ธันวาคม 2563 3 ครั้ง มณีรัตน์ พุ่มพวง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
H1.pdf2.28 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา