นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 6,194 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางสัญจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง AC ทับ ริมคลองบางตาอู๋ หมู่ที่3-4

25 ธันวาคม 2563 2 ครั้ง มณีรัตน์ พุ่มพวง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
HH2.pdf9.04 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา