นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 6,173 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 บ้านคราม

1 พฤษภาคม 2563 83 ครั้ง มณีรัตน์ พุ่มพวง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.8.96 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา