เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านนา1112 พ.ค. 63
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 บ้านคราม101 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1727 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อการระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางเขียด จันทร์ลิขิต) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง1527 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 บ้านคราม ตำบลหัวไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคา1623 เม.ย. 63
สัญญาซื้อขายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)1117 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะโครงการงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่1017 เม.ย. 63
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 บ้านคราม ตำบลหัวไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1010 เม.ย. 63
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 3-8 บ้านยาง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง92 เม.ย. 63
สัญญาซื้อขายรถร่างท่องเที่ยวชมวิว ขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 831 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณหมู่ที่ 3-8 บ้านยาง ตำบลหัวไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก920 มี.ค. 63
สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้าน นายเฉลิม กองศิลป์) 99 มี.ค. 63
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณหมู่ที่ 3-8 บ้านยาง ตำบลหัวไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์106 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อการระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายเฉลิม กองศิลป์) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง106 มี.ค. 63
สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค หมู่7 ตำบลหัวไผ่811 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 75 ก.พ. 63
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่3 บริเวณ (บ้าน นางเตียง วาตะ)617 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 3 (บริเวณซอยบ้านนางเตียง วาตะ) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง716 ธ.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 8 (บึงหนองบัว)76 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 8 (บริเวณบึงหนองบัว) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง101 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB