เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 3 4 5 และ 9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง524 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน615 ก.พ. 62
ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน619 ธ.ค. 61
ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเซิงหวายเก้าแยก-บ้านัวไผ่ หมู่ที่ 1 - 4 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง621 ก.ย. 61
ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง621 ก.ย. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณคลองปากบาง หมู่ที่ 2845 ก.ย. 61
ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณคลองปากบาง หมู่ที่ 2885 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB