เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สขร. กรกฎาคม 2563146 ส.ค. 63
สขร. เมษายน 2563181 เม.ย. 63
สขร. มีนาคม 5263132 มี.ค. 63
สขร. กุมภาพันธ์ 2563123 ก.พ. 63
สขร. มกราคม 2563142 ม.ค. 63
สขร. ธันวาคม 2562122 ธ.ค. 62
สขร. พฤศจิกายน 2562141 พ.ย. 62
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563193 ต.ค. 62
สขร.ตุลาคม 2562151 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562)930 ก.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการ จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน425 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562)41 ก.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 3 4 5 และ 9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง425 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562)51 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561)43 ม.ค. 62
ประกาศการจัดทำผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑888 ต.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒938 ต.ค. 61
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒978 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑751 ต.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑-๙ บ้านหัวไผ่ ตำบลหัวไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒8120 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB