นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 6,244 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มิ.ย. 62ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 3 4 5 และ 9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง แชร์  
15 ก.พ. 62ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน แชร์  
19 ธ.ค. 61ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน แชร์  
21 ก.ย. 61ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเซิงหวายเก้าแยก-บ้านัวไผ่ หมู่ที่ 1 - 4 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง แชร์  
21 ก.ย. 61ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง แชร์  
5 ก.ย. 61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณคลองปากบาง หมู่ที่ 2 แชร์  
5 ก.ย. 61ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณคลองปากบาง หมู่ที่ 2 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา