นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 6,223 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ส.ค. 63สขร. กรกฎาคม 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63สขร. เมษายน 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63สขร. มีนาคม 5263 แชร์  
3 ก.พ. 63สขร. กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
2 ม.ค. 63สขร. มกราคม 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 62สขร. ธันวาคม 2562 แชร์  
1 พ.ย. 62สขร. พฤศจิกายน 2562 แชร์  
3 ต.ค. 62รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62สขร.ตุลาคม 2562 แชร์  
30 ก.ย. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) แชร์  
25 ก.ค. 62ประกาศเผยแพร่แผนโครงการ จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน แชร์  
1 ก.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562) แชร์  
25 มิ.ย. 62ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 3 4 5 และ 9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง แชร์  
1 เม.ย. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562) แชร์  
3 ม.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561) แชร์  
8 ต.ค. 61ประกาศการจัดทำผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แชร์  
8 ต.ค. 61ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
8 ต.ค. 61ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
1 ต.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ แชร์  
20 ก.ย. 61ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑-๙ บ้านหัวไผ่ ตำบลหัวไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา