นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 6,219 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561)

3 มกราคม 2562 25 ครั้ง มณีรัตน์ พุ่มพวง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.00 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา