เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริต154
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP157
มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ149
การแสดงเจตจำนงสุจริต155
ประกาศนโยบายคุณธรรม149
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน อบต.149

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB