เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริต164
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP162
มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ153
การแสดงเจตจำนงสุจริต169
ประกาศนโยบายคุณธรรม152
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน อบต.155

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB