เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริต168
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP166
มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ158
การแสดงเจตจำนงสุจริต173
ประกาศนโยบายคุณธรรม157
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน อบต.159

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB