เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1586493210007010
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริต181
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP183
มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ180
การแสดงเจตจำนงสุจริต189
ประกาศนโยบายคุณธรรม174
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน อบต.174

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB