เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้าทั่วถึงทั้งตำบล


การประปาและน้ำดื่มสำหรับชุมชน
ประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 6 )
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง (หมู่ที่ 1,3,5,9)
ประปาบาดาลขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง (หมู่ที่ 1,4, 8)
เครื่องกรองน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 จำนวน 16 แห่ง0.02s. 0.50MB